Recent nieuws

Wil je als diëtiste ook inzetbaar zijn in de begeleiding van nierpatiënten of het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie? Wil je jouw kennis over nierlijden verbeteren om patiënten in de eerste of tweede lijn beter te helpen? Dan is deze navorming iets voor jou!

De LMN's ontwikkelden in 2013, samen met de Diabetes Liga steekkaarten voor diabeteseducatoren. Bedoeling is dat deze een houvast bieden voor de educator bij het geven van educatie over een bepaald thema. De steekkaarten werden recent herzien en werd een nieuwe kaart met "educatief materiaal" toegevoegd.

In verschillende Gentse wijken gaan begin september laagdrempelige beweeglessen van start. Tijdens deze wekelijkse lessen leren deelnemers  hoe het best te bewegen, zonder het lichaam te overbelasten. Er zijn zowel sessies voor vrouwen, als voor gemengde groepen (vrouwen/mannen).

Tolk- en Vertaalservice Gent, de sociaal tolk- en vertaaldienst voor Groot-Gent, lanceert een online vertaalbib (www.vertaalbibliotheek.be) voor diensten en organisaties uit de sociale sector. Dienst- en hulpverleners vinden er vertalingen die bruikbaar zijn in heel wat domeinen (gezondheid, onderwijs, maatschappelijk welzijn, openbare dienstverlening, ...).