Recent nieuws

Zorgtrajectpatiënten moe(s)ten minstens één maal per jaar op consultatie bij de specialist, maar het RIZIV en de mutualiteiten versoepelen deels deze regel: vanaf 1 februari 2015 wordt het zorgtraject niet meer stopgezet als de patient binnen de 6 maanden na het verstrijken van de termijn toch nog naar de specialist gaat.

Vanuit de werkgroep navorming is een inventarisatie gebeurd van de navormingen die in de navormingskringen (binnen het werkgebied van de HVG) sinds 2011 gegeven zijn.

Op 3 december 2014 werden Geert Heungens, voorzitter KOVAG*, en Marleen Haems, directeur beroepsmanagement KOVAG, uitgenodigd voor een overleg met het beleidsondersteunend orgaan (BO) van de Huisartsenvereniging Gent (HVG). De samenwerking tussen huisartsen en apothekers werd er in een constructieve sfeer besproken.

Bent u ook van mening dat de interprofessionele samenwerking in de eerstelijnsgezondheidszorg voor verbetering vatbaar is?