Recent nieuws

Op dinsdag 25 november vond het jaarlijkse ontmoetingsmoment tussen eerste- en tweedelijnseducatoren uit de Gentse regio plaats. Jaarlijks organiseert het LMN Samen in Zorg, samen met educatoren van de vier Gentse conventiecentra deze bijeenkomst voor diabeteseducatoren.

We moeten u niet vertellen dat chronische zorg bijzonder complex is. Gelukkig staat u er als huisarts niet alleen voor. U kunt taken uitbesteden aan andere zorgverleners, zoals de diëtist, diabeteseducator, kinesitherapeut, of tabakoloog. In de praktijk is de samenwerking met deze zorgverleners niet vanzelfsprekend.

Diabetespatiënten met een zorgtraject hebben recht op patiënten-educatie en dit voor een betere regulering van hun aandoening. Maar is dit ook effectief? Uit een recente studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in samenwerking met KU Leuven en UGent, blijkt alvast van wel.

De Vlaamse LMN's ontwikkelden in 2013, samen met de Diabetes Liga en het Huis voor Gezondheid te Brussel steekkaarten voor diabeteseducatoren. Bedoeling is dat deze een houvast bieden voor de educator bij het geven van educatie over een bepaald thema. Sinds kort is er een nieuwe kaart toegevoegd rond chronische oogaandoeningen.

Samen met de Diabetes Liga en met steun van de Vlaamse overheid bindt Gent de strijd aan met type 2 diabetes.