Inschrijven interprofessionele ontmoetings- en vormingsmomenten

inschrijven interprofessionele vorming gentbrugge-ledeberginterprofessioneel ontmoetings- en vormingsmoment Sint-Amandsberginterprofessionele vorming brugse poort omgevinginterprofessionele vorming stationsbuurt omgeving

 

Recent nieuws

Het zorgtraject Diabetes Mellitus bestaat bijna 6 jaar, maar we stellen vast dat in de praktijk de samenwerking nog voor verbetering vatbaar is. Het LMN Samen in Zorg maakte een document op met tips voor een goede samenwerking.

Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Samen in Zorg ging in gesprek met de verantwoordelijken van de 8 navormingskringen voor huisartsen die haar werkingsgebied rijk is. 

Vanaf 1 april 2015 moet de apotheker voor patiënten in een RVT/ROB de vergoedbare specialiteiten in orale vaste vorm per eenheid tariferen.

Om aan de grote vraag naar opleidingen van éénlijn.be tegemoet te komen is er een systeem met webinars uitgewerkt. Voorlopig kan u al sessies voor Accrimed, CareConnect en HealthOne van thuis uit volgen.

Welke ziekenfonds geeft welke voordelen voor diabetespatiënten? En wie kan je bij de ziekenfondsen best bereiken als je een vraag hebt over zorgtrajecten? Wij maakten een inventaris!