Recent nieuws

Vanuit de vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (REVAKI) en de beroepsorganisatie van kinesitherapeuten kwam de vraag of er artsen geïnteresseerd zijn om te zetelen in de Federale Raa

Begin 2014 hebben de huisartsen in Gent-Merelbeke de lokale behandlingsfiche chronische nierinsufficiëntie ontvangen. Deze fiche is gebaseerd op de richtlijn chronische nierinsufficiëntie van Domus Medica. Ze werd opgemaakt door de huisartsen in de stuurgroep van het LMN en de nefrologen van de vier Gentse ziekenhuizen.

Eénlijn.be is een project om het gebruik van de eHealtdiensten (Sumehr, Vitalink, eHealthBox, MyCareNetal,…) te ondersteunen.

Drie maanden na de lancering van HALT2Diabetes staat de teller op 41 deelnemende huisartsen in de Gentse regio. Dit komt neer op meer dan 10% van de artsen werkzaam in deze HALT2Diabetes regio.

Momenteel werken wij een nieuwe LOK/navorming voor huisartsen uit, waarbij een vertegenwoordiger van de diëtisten, diabeteseducatoren, kinesitherapeuten en tabakologen zijn/haar discipline voorstelt aan de huisartsen. Deze presentaties worden gestaafd met voorbeelden uit de praktijk en er zal ruimte zijn voor collegiaal overleg.