Recent nieuws

Onder begeleiding van Prof. Dr. Lieven Annemans voert Felix Rodenbach, masterstudent Verpleegkunde en Vroedkunde, een onderzoek uit naar de implementatie van een case manager bij ouderen met één chronische ziekte en ouderen met multimorbiditeit in Vlaanderen.

Darmkanker treft jaarlijks zo'n 8.500 Belgen. Maart is de internationale maand tegen darmkanker en daarom wordt er op woensdag 25 en donderdag 26 maart een opblaasbare reuzendarm opgesteld in shoppingcenter Gent Zuid.

Multidisciplinair overleg is belangrijk in de eerstelijnsgezondheidszorg omdat hulp- en zorgverleners zo tot afstemming komen. Maar wist u ook dat u hiervoor kan vergoed worden?

Op 23/06/2014 werd het preventieproject HALT2Diabetes gelanceerd. Doel van dit project is het onderzoeken van een geïntegreerde methodiek om hoogrisicopersonen voor type 2 diabetes op te sporen en door te verwijzen naar een leefstijlprogramma op maat. 

De regelgeving rond diabeteseducatie, binnen het kader van het zorgtraject diabetes type 2, is niet eenvoudig. Wij klaarden 3 puntjes voor u uit.