Inschrijven interprofessionele ontmoetings- en vormingsmomenten

interprofessioneel ontmoetings- en vormingsmoment Sint-Amandsberginterprofessionele vorming brugse poort omgevinginterprofessionele vorming stationsbuurt omgeving

 

Recent nieuws

Een e-learningmodule over de diabetische voet is nu beschikbaar voor diabeteseducatoren en referentieverpleegkundigen wondzorg of diabetes werkzaam in de 1ste lijn.

Vitalink, het online platform van de Vlaamse Overheid voor het delen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners wordt steeds meer gebruikt. Zo neemt het aantal Sumehrs op Vitalink snel toe en op korte termijn wordt ook het gedeeld medicatieschema in verschillende softwarepakketten geïntegreerd.

Weet u wat een MDO of multidisciplinair overleg is en hoe het precies allemaal in elkaar zit?

KOVAG (Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgild) lanceert een campagne om patiënten ertoe aan te zetten steeds hun medicatieschema mee te nemen bij een apothekersbezoek, doktersconsult of ziekenhuisopname.

De FOD Volksgezondheid startte deze week een campagne om de informed consent te promoten bij patiënten. Dat is nodig wil men de elektronische en beveiligde uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners echt operationeel maken.