Recent nieuws

Wilt u…

 …Kennis maken  met andere zorgverleners  uit uw gemeente?

Overleggen en discussiëren aan de hand van casussen?

Vaak wordt gesteld dat de relatie tussen patiënt en huisarts onder invloed van uiteenlopende factoren de voorbije 10-15 jaar sterk is veranderd (o.m. onder invloed van het internet).

Neem nu deel aan een innovatief project ter preventie van type 2 diabetes, een primeur in Vlaanderen en België!

Neem nu deel aan een innovatief project ter preventie van type 2 diabetes, een primeur in Vlaanderen en België!

U bent misschien al op de hoogte van het project éénlijn.be.